Potravinová pomoc EU – pomoc pro miliony potřebných

eDotace.cz - 06.03.2008

Komise rozhodla o přidělení prostředků na potravinovou pomoc pro přibližně 18,7 milionů nejpotřebnějších na celém světě.

Generální ředitelství Komise pro humanitární pomoc rozhodlo o přidělení rekordní částky 160 milionů eur na potravinovou pomoc v oblastech čelících vážným nedostatkům potravin - v Africe, Asii, na Kavkaze a na Blízkém východě.
„V mnoha nejchudších zemích světa dochází stále častěji k přírodním pohromám, konfliktům a hospodářským výkyvům, jež mohou rychle vyústit v situaci, kdy se obyvatelstvo ocitne zcela bez potravin. Důležitým úkolem Evropské unie je zajistit v takových situacích potravinovou pomoc a obnovení produkce potravin," uvedl komisař pro rozvoj a humanitární pomoc Louis Michel.

Potravinová pomoc se bude soustředit na oblasti, kde je nejvíce potřeba. Zatím bylo identifikováno 17 prioritních oblastí, k nimž patří zejména: Burundi, Keňa, Nepál, Afghánistán, Kolumbie, Súdán, Čad, Somálsko, západní břeh Jordánu a pásmo Gazy. Pomoc bude zahrnovat:

  • distribuci potravin obyvatelům postiženým přírodní pohromou, epidemií či ozbrojeným konfliktem;
  • pomoc při zlepšení výživové situace zranitelných skupin v krizových situacích, se zvláštním zaměřením na děti do pěti let a jejich matky;
  • obnovu venkovských společenství prostřednictvím programu „potraviny za práci";
  • obnovu základních zdrojů obživy zranitelných skupin obyvatelstva vracejících se po skončení krize do svých domovů či zakládajících nové domovy.
Většina projektů bude realizována v rámci světového potravinového programu OSN. Další opatření v oblasti výživy a krátkodobého zajišťování potravin bude EU provádět společně s Červeným křížem a jinými nevládními organizacemi.