Na 393 obětí násilí během posledních 10 měsíců

Burundi Realités - 10. prosince 2007

Tak jako na ostatních místech po celém světě proběhly i v Burundi oslavy Dne lidských práv. Valné shromáždění OSN deklarovalo v roce 1950 10. prosinec jako Den lidských práv připomínající přijetí Všeobecné deklarace lidských práv téhož dne o dva roky dříve.

Při příležitosti tohoto výročí představilo burundské sdružení "Ligue Iteka", zabývající se ochranou lidských práv, zprávu o vývoji situace dotýkající se jejich porušování v zemi. Podle předsedy sdružení bylo v Burundi mezi lednem a říjnem 2007 zabito na 393 osob, znásilněno 301 žen a 123 lidí bylo mučeno. ...více