Burundská vláda nebude schopna repatriovat uprchlíky během první poloviny r. 2008

Burundi Réalités - 5.12.2007

Trojstranné jednání uskutečněné mezi Burundi, Tanzanií a UNHCR skončila včera bez dosažení dohody. Cílem setkání bylo zhodnocení proveditelnosti repatriace více než 120 000 uprchlíků z Tanzanie do Burundi.

Delegace z Tanzanie stojí pevně za původním rozhodnutím o repatriaci všech burundských uprchlíků před koncem června 2008. Burundská vláda však nesdílí tento názor, přičemž se odkazuje na nedostatečnou připravenost procesu repatriace.Vláda Burundi navíc v současnosti čelí závažným nedostatkům finančních prostředků.

Tanzanie plánuje uzavření uprchlických táborů po červnu 2008. Od roku 2002 asistoval Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) již více než 320 000 utečenců. V zemi nadále zůstává na 120 000 burundských uprchlíků, kteří opustili své domovy v období následujícím zabití prezidenta Ndadaye v r. 1993.

Celý článek: The Government of Burundi is Unable to Repatriate All Refugees in the First Semester of 2008 (Burundi Réalités)