Spojené státy se chystají otevřít dveře tisícům uprchlíků z Burundi

UNHCR - 18. 10. 2006

Pro burundské uprchlíky v tanzanských uprchlických táborech nastal významný průlom, když Spojené státy souhlasily, že 13 000 z nich vyzvou k pohovoru v rámci přesídlovacího programu UNHCR. Agentura očekává, že valná většina z nich bude Spojenými státy přijata.
Nabídka se týká uprchlíků a jejich potomků, kteří opustili Burundi v roce 1972 ve snaze vyhnout se rozsáhlým masakrům páchaným vládou etnických Tutsiů na příslušnících většinové národnosti Hutu. Tehdy bylo zabito na 250 000 lidí a odhadem 150 000 lidí uprchlo do sousední Rwandy, Ugandy, Tanzánie a Demokratické republiky Kongo.
Vyřizování začne koncem tohoto měsíce, pohovory budou probíhat v táborech Kasulu, Kibondo a Ngara. Očekává se, že odjezdy uprchlíků do Severní Ameriky začnou příští rok a celý proces bude kvůli jejich vysokému počtu trvat pravděpodobně dva roky. Zástupce tiskového mluvčího ministerstva zahraničí Tom Casey ve středu ve Washingtonu novinářům řekl, že uprchlíci budou moci požádat o americké občanství.
"Skupinové přesídlení bude nejen trvalým řešením pro tuto konkrétní skupinu, ale přispěje též k vyřešení jedné z nejdéle se vlekoucích uprchlických situací ve světě," řekl Steven Corliss, výkonný zástupce UNHCR v Dar es Salaamu. Dodal, že agentura doporučila Burunďany pro přesídlení v rámci úsilí nalézt pro ně trvalé řešení.
U Burunďanů, kteří uprchli v roce 1972 a skončili v Tanzánii, byly shledány menší reálné vyhlídky na návrat a trvalou reintegraci v Burundi, než u těch, kteří uprchli před druhou vlnou násilí v polovině 90. let 20. století. Uprchlíci z roku 1972 odešli ze své první azylové země do Tanzánie, když se v 90. letech v oblasti Velkých jezer přehnala nová vlna násilností.
UNHCR sbíral informace o Burundských uprchlících v tanzánských táborech od roku 2004. Po provedení série průzkumů, registrací a ověřování agentura vybrala zhruba 13 000 osob, které uprchly z Burundi v roce 1972 a u nichž by mělo být zváženo jejich přesídlení.
Tato skupina uprchlíků je definována čtyřmi hlavními kritérii: uprchli v roce 1972; byli vysídleni více než jednou; většina z nich strávila téměř celý život v exilu a mnozí se v exilu narodili; nemají možnost místní integrace a buď nemohou, nebo se nechtějí vrátit domů. Mnozí z nich se nemohou rozhodnout pro návrat domů z toho důvodu, že jejich půda byla zkonfiskována již před dlouhou dobou a bylo by téměř nemožné ji získat zpět.
UNHCR přijal opatření proti zneužití. Kromě toho jasně rozlišil uprchlíky v táborech od těch, kteří obývají osady spravované tanzánskou vládou. Toto obyvatelstvo žijící v Tanzánii od roku 1972 je totiž do značné míry soběstačné a pro přesídlení se s ním nepočítá.
Přesídlení je zcela dobrovolné. Po vybrání skupiny si UNHCR vyžádal od uprchlíků souhlas se sdělením jejich osobních údajů Spojeným státům. V současné době UNHCR s pomocí partnerů zapojených do tohoto programu připravuje uprchlíky z roku 1972 na život v nové, cizí zemi.
Zároveň UNHCR pokračuje v podpoře dobrovolných repatriací burundských uprchlíků z Tanzánie. Od roku 2002 se více než 230 000 burundských uprchlíků navrátilo domů, buď samostatně, nebo s pomocí UNHCR. Více než 370 000 burundských uprchlíků však nadále zůstává v Tanzánii.