Tajemné prameny Nilu

Český Rozhlas - 7.05.2005

Raftaři se museli vrátit do Afriky. Ačkoliv si to mysleli, nespluli celý Nil - ten pramení jižněji.


Kde leží prameny Nilu? Spor na toto téma se kdysi táhl pěknou řádku let a vzpomínka na něj znovu ožila v souvislosti s mezinárodní expedicí, která se v loňském roce rozhodla sjet na raftu po Nilu od pramenů až k jeho ústí. Svou expedici raftaři zahájili v Ugandě u vodopádů Jinja v severním cípu Viktoriina jezera, zvaného též Ukerewe, kde počíná svůj tok tzv. Viktoriin Nil. Ten se posléze mění na Albertův a Bílý Nil, s nímž se v súdánském hlavním městě Chartúmu slévá Modrý Nil, přitékající od západu. Až od tohoto soutoku se řeka jmenuje prostě a jednoduše Nil a tento Nil bez přívlastku pak protíná zbytek Súdánu a celý Egypt až ke Středozemnímu moři. Raftaři propluli 6700 kilometrů nilských vod za čtyři a půl měsíce. Nadšení z úspěchu jejich expedice jim však pokazili kverulanti, kteří tvrdili, že expedice ve skutečnosti nesplula celý Nil, protože jeho pramen je ještě více na jihu. A tak se raftařský tým sešel znovu a letos 10. dubna se vydal na další expedici, aby umlčel nespokojence. Kde byla chyba?Až kdesi v pralesích ve vnitrozemí Burundi a Rwandy se skrývají prameny řeky Kagera, která se nakonec vlévá do Viktoriina jezera. Její vody se však s jezerními nemísí a proud Kagery je znatelný od vtoku do jezera až k jeho výtoku, tedy k vodopádům Jinja. Zeměpisci proto považují právě pramen Kagery za skutečný počátek Nilu. Osm raftařů z Jihoafrické republiky, Velké Británie, Kanady, Ugandy a Belgie tedy letos v dubnu statečně dovleklo svůj člun hustou džunglí k bahnité kaluži, o níž usoudili, že je pramenem Kagery. Pak postupovali po jejím proudu; nejprve pěšky a jakmile to bylo možné, tak na člunu. Před ním musel tentokrát plout výzvědný kajak, protože na plavce čekala kromě všudypřítomných hrochů a krokodýlů i četná nebezpečí v podobě dosud nezmapovaných vodopádů, močálů a peřejí. Poslední dubnový den se jim konečně podařilo doplout až k vodopádům Jinja a přidat tak ke své loňské cestě dalších 750 nilských kilometrů. Pokud tedy skutečně je Kagera počátkem Nilu. Zřejmě to tak bude, ale zjistit definitivně, ve které pralesní kaluži se nachází právě ten jeden, jediný skutečný pramen nejslavnějšího afrického veletoku, bude asi nad lidské síly.


Frederik Velinský (podle zprávy ČTK/Reuters ze dne 2.5.2005)