Pygmejové v Burundi žijí na okraji společnosti

Mf Dnes - 29.08.2000

G i t e g a, Burundi - Liberate Nicayeniová je jediná příslušnice pygmoidních Twůů v burundském parlamentě. Nejživější vzpomínkou jejího života je incident, při němž ji ve škole obklopili spolužáci, začali na ni křičet Batwa!, Batwa! a pobodali ji nožem. "Tehdy jsem pochopila, že nejsem jako ostatní," řekla novinářům agentury Reuters. I když od školní potyčky uplynulo 30 let, postavení burundských Twůů, kteří tvoří jedno procento šestimilionového národa, se moc nezměnilo. Kácením lesů přišli o původní prostředí, bez výjimky jsou chudí, bez pozemků a Burundi, kde armádu a vládu kontrolují menšinoví Tutsiové, ačkoli 80 procent obyvatel tvoří Hutuové, s nimi jedná jako s odpadem. "Twůové jsou vytlačováni ze společnosti, na univerzitě studují jenom dva a několik dalších slouží v armádě. Nikdo z nich není guvernérem, úředníkem, ba ani náčelníkem," říká Nicayeniová. Většina Twůů, kteří se vždy živili lovem a sběrem lesních plodů, žije dnes ve vesničkách na kopcích a jediným zdrojem obživy jsou pro ně nádoby, které vyrábějí z hlíny. Sehnat kupce je ale těžké. "Nikdo to nekupuje, už dva dny jsme nejedli," říká Jeanne d'Arc Nboneyenová z vesničky nedaleko místního střediska Gitega. Loni dala vláda některým vesnicím Twůů pozemky, ale z toho ne všechny byly vhodné pro zemědělství. "Pěstujeme na nich rok, ale sklidíme úrodu, která nám vystačí na tři měsíce," říká Johanka z Arku a ukazuje na malý banánovník na pustém poli. Z chatrčí z palmového listí a sena vykukují bosé děti, některé nahé, jiné v hadrech, visících z vyhublých tělíček. To vše umocňováno sousedy, kteří se jich štítí. "Za rok, co jsme tady, nás nepozval jediný soused na svatbu ani na pohřeb. Dnes jsme je požádali o zbytky jídla, ale odmítli. Jejich děti si nechodí hrát s našimi," stěžuje si Noella Ngirubusová. Podle historiků žili Pygmejové v Burundi stovky let předtím, než sem přišli zemědělci Hutuové a pastevci Tutsiové. Občanská válka mezi Tutsii ovládajícími armádu a hutuskými povstalci, jež vypukla v roce 1993, stála 200 000 životů. Twůové, z nichž většina žije v severním Burundi, podporovali Huty i Tutsie, takže pro obojí byli nepřáteli. V bojích umírali i Pygmejové, ale málokdo je schopen říct, zda jeho příbuzní odešli z tohoto světa rukou vojáků, či povstalců. Po zdlouhavých jednáních a odkladech byla včera večer podepsána mírová dohoda mezi Huty a Tutsii. Pět tutsijských politických stran však s dohodou nesouhlasí a tak budou i Pygmejové zřejmě nadále v sevření mezi oběma skupinami.